SOTKA: Pilottiwebinaarisarja traumatologiasta kiinnostuneille


Suomen Ortopediyhdistys (SOY), Suomen Kirurgiyhdistys (SKY)  ja Suomen Traumatologiyhdistys (STY) ovat yhdessä päättäneet pilotoida traumatologia-aiheisen webinaarisarjan talven 2022–2023 aikana. Pilottisarjan tarkoituksena on luodata, onko tämäntyyppinen koulutus houkuttelevaa erikoistuville lääkäreille uusien osaamisperustaisten koulutusohjelmien tukena. Webinaarisarja on tarkoitettu kaikille niille eri kirurgian aloille tai akuuttilääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka työssään tutkivat ja hoitavat traumapotilaita.

Webinaarisarja tullaan hyväksyttämään erikoistumiskoulutuksen teoriakoulutukseksi kaikille kirurgian aloille sekä akuuttilääketieteeseen. Koulutukset käsittävät lyhyen ennakkovalmistautumisen (esimerkiksi videoita tai artikkeleita webinaarin aihepiiriin liittyen). Itse webinaarit perustuvat kouluttajien johdolla käytäviin interaktiivisiin pienryhmäkeskusteluihin. Jotta erikoistuvat lääkärit pystyvät varmistamaan paikkansa webinaareissa, edellytämme ennakkoilmoittautumista. Webinaarisarja on maksuton.


Pilottisarjan webinaarien aiheet, ajankohdat ja puheenjohtajat:

 1.     Traumapotilaan systemaattinen tutkiminen
Ajankohta: 12.12.2022 klo 16–18
Puheenjohtaja: Tim Söderlund
Kohderyhmä: Kirurgian perehdytysjakso, Kirurgian erikoisalakohtainen yleiskoulutus


2.     Murtumapotilas päivystyksessä

Ajankohta: 16.01.2023 klo 16–18
Puheenjohtaja: Lauri Halonen
Kohderyhmä: Kirurgian perehdytysjakso, Kirurgian erikoisalakohtainen yleiskoulutus


3.     ”Damage control” -pääperiaatteet

Ajankohta: 13.02.2023 klo 16–18
Puheenjohtaja: Ville Vänni
Kohderyhmä: Kirurgian erikoisalakohtainen yleiskoulutus, Eriytyvän vaiheen koulutus


4.     ”Damage control” -ortopedia

Ajankohta: 13.03.2023 klo 16–18
Puheenjohtaja: Tuomo Pyhältö
Kohderyhmä: Eriytyvän vaiheen koulutus, Erikoislääkärit

Alla linkki SurveyMonkey-kyselyyn. Kysymme siinä taustatietoa osallistujista ja heidän omaa arviotaan koulutuksen osaaamistavoitteiden tämänhetkisestä ja toivottavasta osaamistasosta. Tim Söderlund on lisäksi tehnyt muutamia oikein/väärin-väittämiä ja monivalintakysymyksen, jotka perustuvat etukäteismateriaaliin (neljä artikkelia, tämän sähköpostin liitteenä). Näin saamme hieman objektiivisempaa tietoa osallistujien lähtötasosta. 

https://fi.surveymonkey.com/r/Q98RDDZ