Suomen Ortopediyhdistyksen matka-apurahojen hakuohjeet

Suomen ortopediyhdistys jakaa vuosittain ilman erillistä hakuaikaa matka-apurahoja lyhyttä ulkomailla tapahtuvaa kliinistä opiskelua varten. Apurahaa myönnetään yhdistyksen ulkopuolisen tahon järjestämiin klinikka- ja tutkijavierailuihin sekä koulutustilaisuuksiin ja kongresseihin. Apurahan saaminen edellyttää esityksen pitoa kurssilla.

Hakijan tulee olla ollut yhdistyksen jäsen vähintään vuoden ajan ja hakijalle mahdollisesti aiemmin myönnetystä apurahasta tulee olla kulunut yli vuosi.

Apurahan suuruus on 200 - 3000 euroa. 1 - 2 viikon mittaisiin matkoihin myönnetään yleensä 500 - 1000 euron apurahoja. Suurin apuraha, 3000 euroa, on varattu yli 6 kk kestäviin vierailuihin. Apurahoja voidaan myöntää vuosittain kunnes talousarviossa niille varattu summa täyttyy. Apurahaa myönnetään vain kerran samalle hakijalle samaan kohteeseen.

Apurahaa haetaan SOY:n hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus tulee toimittaa SOY:n hallitukselle ennen matkaa osoitteeseen sihteeri[at]soy.fi.

Hakemuksesta tulee ilmetä:


  1. Mistä koulutustilaisuudesta tai vierailtavasta keskuksesta on kysymys
  2. Onko hakijalla koulutustilaisuudessa esitys tai puheenjohtajuutta
  3. Hakijan perustelu apurahan hakemiselle ja matkan tarkoitukselle
  4. Selvitys muusta rahoituksesta
  5. Kustannusarvio kokonaiskustannuksista ja suunnitelma apurahan käytöstä

Hakemuksia arvioitavissa etusijalla ovat hakijat, joilla on kyseisessä kokouksessa oma esitys sekä hakijat, jotka hakevat tukea ulkomaisiin klinikka-vierailuihin. Tuen suuruutta määritettäessä huomioidaan matkaan käytettävä aika sekä kokonaiskustannukset.

Apurahan lunastamisen määräaika on neljä kuukautta matkan päättymisestä. Apurahan saajan tulee toimittaa SOY:n hallitukselle neljän kuukauden kuluessa matkan jälkeen raportti tehdystä matkasta ja selvitys apurahan käyttökohteista. Apuraha maksetaan kuitteja tai pidemmissä klinikkavierailuissa matkaraporttia vastaan. Apurahan maksamista varten tulee saajan toimittaa myös henkilötunnus ja osoitetiedot rahastonhoitajalle (verohallinnolle tehtävää ilmoitusta varten). Matkaraportti pyydetään toimittamaan sähköisesti hallituksen sihteerille. Parhaat matkaraportit voidaan julkaista www-sivuilla tai SOT-lehdessä.

Yli kuukauden mittaisiin opintomatkoihin myönnetty matka-apuraha voidaan hakijan pyynnöstä maksaa matkan alussa. Näistä pitkistä matkoista edellytetään julkaisukelpoista matkaraporttia, joita voidaan julkaista nettisivuilla sekä SOT lehdessä.

Helsingissä 24.9.2013

SOY:n hallitus