Suomen Ortopediyhdistys

Suomen Ortopediyhdistys on perustettu 17.3.1951. Yhdistys on vuosien saatossa kehittynyt Suomen suurimmaksi erikoisalayhdistykseksi kirurgian alalla. Jäsenmäärä on 681 (joulukuu 2022). SOY:n tavoitteena on yhdistää ortopediasta ja traumatologiasta kiinnostuneita lääkäreitä edistämään alan kehitystä ja tutkimusta Suomessa.

SOY:n merkittävin tapahtuma on marraskuussa järjestettävä vuosikokous esitelmineen. Vuonna 2014 vuosikokous pidettiin Ortopedian ja traumatologian päivien yhteydessä. Lisäksi joka toinen vuosi keväällä järjestetään Lapin kurssi, joka on sisällöllisesti suunnattu sekä ortopedian että traumatologian erikoislääkäreille että erikoistuville lääkäreille. Joka toinen tammikuu järjestetään Itävallan kurssi. SOY:n kevätkokous pidetään keväisin yliopistopaikkakunnilla yleensä kahden vuoden välein.

SOY:n oma jäsenjulkaisu on 2 - 4 kertaa vuodessa ilmestyvä SOT-lehti. SOY:n jäsenetuihin kuuluu myös Acta Orthopaedica –lehti, joka on johtava skandinaavinen ortopedian alan julkaisu. SOY jakaa yhdistystoiminnassa syntyneitä tuottoja jäsenilleen myös matka-apurahojen muodossa.

SOY osallistuu yhdistyksenä muiden suurempien ortopedisten kattojärjestöjen toimintaan. Näistä tärkeimmät ovat skandinaavis-virolais-hollantilainen NOF (www.norf.org) sekä eurooppalainen EFORT (www.efort.org).


Kuvat: Kati Kyrölä ja Helena Aho