Suuri matka-apuraha

Soy jakaa vuosittaisen suuren matka-apurahan, määrältään enintään 10 000 €. Apuraha on tarkoitettu ulkomailla tapahtuvaan vähintään 6 kk kestoiseen korkeatasoiseen kliiniseen- ja/tai tutkimustyöhön, jonka alkamisen ajankohta on apurahaa koskevaa päätöstä seuraavan kalenterivuoden aikana (1.1. -  31.12.)


Hakijan tulee olla ollut Suomen Ortopediyhdistyksen jäsen vähintään yhden vuoden ajan ennen hakuajan päättymistä. Apurahan saaja pitää matkan päättymisen ajankohtaa seuraavassa vuosikokouksessa esitelmän.


Hakuaikaa on tänä vuonna 30.9.2022 saakka. Hakemukset lähetetään sähköpostin liitteenä hallituksen sihteerille: sihteeri@soy.fi hakuajan loppuun mennessä.


Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee sisältyä:

  1. hakijan ansioluettelo
  2. vierailun kohde ja sen tavoitteet
  3. vierailukohteena olevan laitoksen tms. hyväksymisen osoittava sopimus tai vast.
  4. suunnitelma apurahan käytöstä
  5. tutkimussuunnitelma (mikäli kyseessä on tutkimustoimintaan kohdentuva vierailu)
  6. talousarvio
  7. muut samaan tarkoitukseen haetut ja myönnetyt apurahat
  8. suosittelijan lausunto perusteluineen


SOY:n hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tekevät hakemusten perusteella esityksen hallitukselle, joka valitsee apurahan saajan. Apurahan saaja julkistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallitus pidättää oikeuden olla myöntämättä apurahaa, mikäli sopivia hakemuksia ei vastaanoteta.