SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

SOT-lehti

SOT-lehti uudistaa toimintaansa. Nyt on vuorossa lehden tarjoaminen lukijoille myös On-line muodossa näillä yhdistyksen www-sivuilla. Siirry On-line osioon.Suomen Ortopedia ja Traumatologia eli SOT-lehden perustamisajatuksena oli saada ortopedien pitämien esitelmien sisältämä tieto nopeasti koko ortopedikunnan luettavaksi. Lehden ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1978 (Vol. 1, nro 1). Siinä julkaistiin 11.3.1978 pidetyn talvikokouksen esitelmien lyhennelmät. Esipuheen tähän historialliseen numeroon kirjoitti Suomen Ortopediyhdistyksen (SOY) hallituksen silloinen puheenjohtaja Pentti Rokkanen, joka oli jo aiemmin ehdottanut julkaisusarjan perustamista yhdistyksen hallitukselle.

Lehden toiminta vuosina 1978-2000

Yhdistyksen omistama SOT-lehti on ilmestynyt kaiken kaikkiaan 75 kertaa vuosina 1978-2000. Lisäksi on julkaistu aika ajoin ortopedikunnan osoiteluetteloita omina numeroinaan. Alkuvuosina lehti ilmestyi keskimäärin 2-3 kertaa ja nykyisin 4-5 kertaa vuodessa. Alusta alkaen jakelun piiriin lukeutuivat paitsi SOY:n jäsenet, myös sairaalat ja lääketieteelliset kirjastot.

Perinteeksi muodostunut artikkelien englanninkielisten abstraktien julkaisu Acta Orthopaedica Scandinavica -lehdessä jatkui SOT-lehden perustamisenkin jälkeen 1978. SOT-lehden alkuperäisenä ajatuksena oli toimittaa vain julkaisusarjaa, mutta jo vuonna 1983 julkaisusarja muuttui lehdeksi. SOY:n silloinen puheenjohtaja Erkki Karaharju valitsi SOT-lehden toimituskuntaan Matti Rusasen ja Juhani Soinin ilmoittaen, että SOT-lehti toimii itsenäisesti ilman SOY:n taloudellista tukea. Toimituskunta joutui työskentelemään yhden kirjaimen korjaavan IBM-pallokirjoituskoneen avulla ilman tietokoneita, välillä artikkelit kokonaan uudelleen itse kirjoittaen. Varsinaiseen suunnitelmalliseen toimitustyöhön ei alkuvuosina jäänyt aikaa, kun aika meni artikkelien jättöpäivistä lipsuvien kollegoiden hakemiseen mitä erilaisimmista paikoista. Pitkään kirjoittavia ortopedeja piti parhaansa mukaan uhkailla, kiristää, rukoilla ja ymmärtää, jotta lehti olisi joskus ilmestynyt. Yleisin vastakommentti myöhästelijöillä oli, että kun ei ennenkään ole ollut niin tarkkaa. Koko SOT-lehden toiminnan ajan kaikkia toimituskuntia on vaivannut myös toinen yhteinen ongelma: artikkelit lehteen tulevat mitä erilaisimmissa muodoissa ja joskus vielä sama artikkeli useana eri versiona. Alkuvuosina julkaisut jouduttiin joskus kirjoittamaan ja latomaan alusta asti uudelleen eikä taittotyöhön tai oikolukuun jäänyt kovinkaan paljon aikaa. Kiitosta toimituskunnalle tuli vain harvoin, sen sijaan kritiikkiä taiton laadusta, kirjoitusvirheiden määrästä ja artikkelien kirjavasta tasosta saatiin enemmän. Tilanne kulminoitui kritiikin vain kasvaessa, ja lopulta toimitussihteeri Rusanen joutui menemään Rokkasen puheille ja kysymään, lopetetaanko lehti saman tien. Hetken mietittyään Rokkanen vastasi: "Ei lopeteta". Tämän rohkaisun jälkeen lehden toimintaa pystyttiin jatkamaan paremmin, mutta edelleen kurjissa kenttäolosuhteissa.

Alkuvuosien toimituskuntien ajasta suuri osa kului mainosten hankkimiseen, sillä rahapula oli jatkuva. Yritysten kiinnostus oli vähäistä, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Apua ei saatu muiltakaan lääketieteellisiltä yhteisöiltä. Kilpailevia lehtiä ilmaantui markkinoille, mikä vähensi entisestään SOT-lehden mahdollisuuksia taloudelliseen tukeen. Alkuvaiheessa painatus toimi hetkittäin jopa luotolla rahapulan ollessa pahimmillaan, ja edellisen lehden painatus maksettiin seuraavan lehden ilmoitustuloilla.

Lehti ei ole missään vaiheessa maksanut palkkaa toimituskunnalle. Alkuvaiheessa ei edes kuluja kyetty korvaamaan. Tavaksi muodostui, että jos rahatilanne salli, toimituskunnan kokous voitiin järjestää ravintolatiloissa. Illallisten määrän hyväksyttäväksi ylärajaksi toimituskunnalle muotoutui yksi kokous julkaistua lehteä kohti. Nykyisin toimituskunnan käyttöön on kyetty jo järjestämään asianmukaiset työvälineet (tietokone).

Lehden toiminta on pitkän pioneeritaistelun jälkeen tasoittunut. Toimituskunta on saanut työrauhan talouden vakiintumisen ansiosta. Laajan julkaisutoiminnan mahdollistavat nyttemmin monet yritykset, joiden mainokset tukevat lehden itsenäisyyttä ja taloutta. Nykyisin lehti työstetään täysin sähköisessä muodossa, ja toimitus saa suurimman osan artikkeleistakin sähköpostitse. Taitto ja painatus tehdään yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa, mikä takaa lehden korkean laadun. Lehteä ovat painaneet sen historian aikana Kouvolan Lehtikanta Oy, Uudenmaan Kirjapaino Oy, Hangon Kirjapaino Oy, Kirjapaino Printing, Helsingin Yliopiston Monistuspalvelu, Delfoi Oy, Kirjapaino Uusimaa, painotalo Forssan Kirjapaino koko 1990-luvun ja nykyinen Uusi Kivipaino vuoden 2000 alusta. SOT-lehden painos oli 500 lehteä numeroa kohden usean vuoden ajan, kunnes painos nostettiin 600:aan vuonna 1999.

Lehden toimituskunnat

Toimituskunta on vaihtunut jo useamman kerran 21 toimintavuoden aikana. Lehden toimituksen osoitteena on ollut vaihtelevasti vastaavan tai päätoimittajan työ- tai kotiosoite. SOT-lehden toimitus koki tähtihetkensä 1980-luvulla, kun Säätytalolta saatiin toimintaa varten oma nurkkaus. Tätä onnea jatkui kuitenkin vain parin vuoden ajan, kunnes Säätytalo meni remonttiin ja valtioneuvoston käyttöön. Lehden päätoimittajan valitsee SOY:n hallitus, jonka jäseneksi vuoden 1999 sääntömuutoksen jälkeen päätoimittaja kuuluu itsekin. Päätoimittaja valitsee sitten varsinaisen toimituskunnan. Alkuvuosina 1978-1979 lehden toimittamisesta vastasivat SOY:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Rokkanen ja sihteeri Jarl-Erik Michelsson. Vuonna 1994 kuollut Soini oli ensimmäinen erikseen lehdessä mainittu vastaava toimittaja (1981), ja avukseen hän sai toimitussihteeri Rusasen vuonna 1983. Parivaljakko jatkoi toimituksessa aina vuoteen 1985.

Seppo Seitsalo liittyi toimituskuntaan toiseksi toimitussihteeriksi vuonna 1984 ja Heikki Antila vuonna 1985. Seitsalo siirtyi päätoimittajaksi vuonna 1985 ja Antila jatkoi edelleen toimitussihteerinä. Uusiksi toimittajiksi mukaan valittiin vuonna 1987 Jerker Sandelin ja vuonna 1989 Eero Hyvärinen. Sandelin jätti toimituskunnan vuonna 1992. Vuoden 1992 toimituskunnan muodostivat siten Seitsalo, Antila ja Hyvärinen.

Vuoden 1993 alussa SOY:n silloinen puheenjohtaja Pertti Myllynen pyysi Ilkka Antti-Poikaa lehden päätoimittajaksi. Päätoimittajakautenaan Antti-Poika ja kokonaan uusi toimituskunta, johon vuosien 1993-1996 aikana kuuluivat Harri Heliö, Pekka Ylinen ja Tapio Kallio, julkaisivat tavanomaisten kolmen vuosittaisen lehtinumeron lisäksi yhteensä kuusi erillistä teemanumeroa. Vuonna 1993 julkaistiin Selkäkipu-supplementti ja vuonna 1994 The Rheumatoid Cervical Spine -numero (Seppo Santavirran ja Yrjö T. Konttisen toimittama kirja). Vuonna 1995 julkaistiin kaksi numeroa (Lastenortopedian sekä Ortopedian ja Traumatologian tutkimussäätiön erikoisnumerot), samoin vuonna 1996, jolloin toinen numeroista oli lonkkanivelen endoproteesiseminaari ja toinen lehden edesmenneen päätoimittajan Juhani Soinin keskeneräiseksi jäänyt väitöskirjatyö (External Fixation of the Lumbar Spine). Jälkimmäisen erikoisnumeron editoinnissa auttoivat merkittävällä tavalla Seppo Seitsalo ja Dietrich Schlenzka.

Vuonna 1996 päätoimittajaksi tuli Heliö ja toimituskuntaan uudeksi jäseneksi Antti-Pojan ja Tapio Kallion seuraksi Jan Lassus. Antti-Poika ja Kallio lopettivat vuonna 1999, jolloin tilalle tuli Jari Salo. Lassus aloitti päätoimittajana samana vuonna 1999, ja Heliö jäi edelleen toimittajaksi mukaan. Vuoden 2000 alusta toimituskuntaa tuli vahvistamaan Nina Voutilainen.

Lehden ulkoasu

Lehti on ollut alusta asti keltakantinen, ja ortopedikunnan kesken sitä yleisesti kutsutaankin "keltaiseksi kirjaksi". Uuden ulkoasun lehti sai vuonna 1983, kun silloinen toimituskunta Soinin ja Rusasen johdolla suunnittelivat kokokeltaisen kannen mustine rajaviivoineen. Ammattigraafikko tuli vasta piirtovaiheessa mukaan tähän tärkeään projektiin. Kauko Solosen aiemmin suunnittelema SOY:n logo oli isokokoisena kansisivulla vuoteen 1983 asti. Tämän jälkeen logo on ollut pienempänä kannen vasemmassa ylänurkassa ja lisäksi takakannessa vuodesta 1988.

Lehden ulkoasu koki suuren muutoksen vuoden 2000 ensimmäisessä numerossa, kun kannet muutettiin monivärisiksi. Perinteinen keltainen jäi kuitenkin hallitsevaksi väriksi lehden ulkoasussa, jonka toimituskunta suunnitteli ammattigraafikon avulla. SOT-lehden etukanteen tuli lisäksi kaupallinen ilmoitus samaan tapaan kuin muissa kotimaisissa lääkärilehdissä.